Svensk


Lösningsmedelsfria produkter som ger snabba och läckagesäkra tätningar. Scantechs fläns – och gängtätningar har mycket god beständighet mot kemiska vätskor ch gaser.