Svensk


Vid rostlösning kan det vara olika egenskaper som är av vikt. Ska den ha en hög penetrationsförmåga, vara snabb eller är det av vikt att den är smörjande?