Vario Matic

Vario Matic 1 P har följande egenskaper:
• Transparent 1-liters behållare med mått och doseringinstruktioner.
• Drejskiva med fem doseringsinställningar.
• Doseringsinställningar: 0,8%-1,5%-3%-5%-10%.
• Fungerar vid vanligt vattentryck.
• Vattenmängd: 6 l/min.(Kan justeras).
• Behållaren är tillverkad av plast.
• Robust pistolgrepp.
• Inbyggd returventil.

Användningsområden
Rengöring och desinfektion av exempelvis simhallar, livsmedelsindustrin mm. Skumsprutan används med syrehaltiga och alkaliska rengöringsmedel.


More Info:

Data
Brochure