Universal Cleaner RTU

Typ
Flytande alkaliskt rengöringsmedel.

Användningsområde
Används på alla ytor som tål vatten.
Lämplig för alla typer av rengöring inom industrin, institutioner, skog- och lantbruk, sim- och idrottshallar.

EGENSKAPER

• Tar effektivt bort fett, sot, smuts, nikotin, vax m.m.


More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
SDS komp. 1