Svensk


Alka Foam

Typ
Starkt alkaliskt flytande skumrengöringsmedel.

Användningsområde
Speciellt framställt för rengöring, där det ställs stora krav för att effektivt kunna ta bort fett, sot, matrester m.m.
Lämpar sig väldigt bra för rengöring inom livsmedelsindustrin.
Används i bagerier, rökerier, storkök, restauranger slakterier, fiskehandlare o.l. Används t ex på rökanläggningar, rökugnar, konvektionsugnar, ugnar och grillar.

Bruksanvisning
Läggs ut med lågtrycksspruta, svamp, borste eller liknande.
Också lämplig till automatisk påföring.
Verkningstid: ca. 5 - 15 minuter.
Dosering: 1:1 - 1:30 beroende på smutsighetsgraden.
Vattentemperatur: 0 - 95°C.
Bästa resultat uppnås med varmt vatten.
Om nödvändigt bearbetas ytan mekaniskt t ex med en grov svamp eller borste.
Skölj av med vatten.
Bör inte användas på aluminium och andra lättmetaller.
Undvik inandning av spraydimma/aerosoler.
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

EGENSKAPER
• Tar snabbt och effektivt bort fett, sot, matrester m.m.
• Ger ingen obehaglig lukt.
• Är högskummande och lätt att skölja av.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Arbejdspladsbrugsvejl.