SvenskNorden Olje har ett smalt men högkvalitativt sortiment av arbetshandskar.