SvenskWipes är ett snabbt och enkelt, men framför allt effektiv rengöring verktyg när du inte är i närheten av vatten.