Svensk


Parkeringsplatser, trottoarer, väggar och betonggolv kräver regelbundet underhåll över tid. Därtill behöver entréer, trappor, gångar, balkonger, lastkajer mm. säkras med issmältningsmedel på vintern.