Svensk


Det kan vara av stor betydelse om ett smörjmedel skall vara fuktutdrivande, rostlösande, ha en hög kapillärkraft, kunna motstå högt tryck och om det ska vara tunnt eller tjockt.