Svensk


Köksutrustning, disk-och tvättmaskiner etc. Dessa kan behöva avkalkas, dels för att säkra funktionsdugligheten, men även för att öka livslängden på dina apparater.