SvenskHär hittar du våra produkter för hård och särskilt svår rengöring. Till exempel för avfettning, desinfektion och grov rengöring i allmänhet. Produkter i denna kategori är särskilt lämpliga för transportindustrin, entreprenad,  jordbruk, livsmedelsindustrin, etc.