Scantech CyanoMax

Produktbeskrivning
SCANTECH CYANOMAX är ett cyanoakrylatlim, speciellt framtaget för känsliga material, som glasklar plast, urglas, spegelglas, etc., där man vill undvika vitfärgning, s.k. "blooming", av materialet. Limmet har svagare lukt än konventionella cyanoakrylatlimmer och är beständigt mot vatten, drivmedel, lösningsmedel, mm.

Bruksanvisning
Rengör ytorna från fett och smuts. För rengöring kan SCANTECH ALLROUND CLEANER användas.
Applicera limmet på en av fogytorna, fixera och pressa samman. För att härda limmet på öppna ytor kan SCANTECH CYANOAKTIV användas.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning