Quick Open

Typ
Snabbverkande och mycket effektiv högalkaliskt avloppsrens i pulverform.

Användningsområde
En frätande och mycket kraftigt verkande produkt - iakttag därför alltid följande säkerhetsförbehåll:
Använd alltid skyddsglasögon och handskar.
Använd aldrig varmt vatten tillsammans med produkten; använd alltid kallt vatten.
Använd inte produkten såvida det finns rester av syra- eller klorhaltiga produkter i avloppet/ vattenlåsen.
Vid kontakt med vatten utvecklas kraftig värme och ammoniakånga. Undvik att andas in ammoniakångorna.
Produkten är fuktsugande - håll därför alltid emballaget tätt slutet.
Överdosering kan göra att vattnet "kokar"/sprutar upp.
Överdosering kan ge så mycket värme att plaströr kan ta skada.
Häll aldrig vatten i produkten emballaget p g a faran för kraftig värmeutvecklande reaktion.
Kan skada lättmetaller, koppar, mässing och förkromade ytor.
Rök inte vid användning.

Bruksanvisning
Häll pulvret direkt i kloak, vattenlås eller avlopp. Invänta verkan och skölj efter med kallt vatten. Gör ev om behandlingen.

Dosering
1" avlopp med vattenlås: ca. 25 g.
1½" avlopp med vattenlås: ca. 50 g.
2" avlopp med vattenlås: ca. 100 g.
4-5" plastavlopp: ca. 200 g.
4-5" järnavlopp: ca. 500 g.

Observera: PP tål max ca. 120°C och PVC tål max ca. 70°C.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad