Aqua-Lock

Typ
Spärrvätska till kloakavlopp och vattenfria urinaler.

Användningsområde
Vattenfria urinaler.
Speciellt lämplig till avlopp med liten vattengenomströmning och där det således finns risk för att vattenlåsen kan torka ut.
Uttorkning av vattenlås förekommer typiskt i avlopp i lokaler som inte används ofta. T ex avlopp på hotellrum, i tomma lägenheter/hus, sommarhus o. dyl.
Notera att höga rumstemperaturer och golvvärme ökar risken för uttorkning av vattenlås.

Bruksanvisning
Golvavlopp Beroende på golvavloppets storlek används ungefär 0,25 - 0,5 liter AQUA-LOCK per avlopp.
Observera att stora mängder vatten och vatten med rengöringsmedel kan skölja bort spärrvätskan och att det därefter kan vara nödvändigt att fylla på ny AQUA-LOCK.
Vattenfria urinaler Följ urinalproducentens rekommendationer. Normalt används ungefär 0,3 liter AQUA-LOCK per urinal.

EGENSKAPER
• Är lättare än vatten och samtidigt icke blandbart med vatten.
• Detta medför att produkten lägger sig ovanpå vattenytan och spärrar för obehagliga dofter.
• Förhindrar uttorkning av vattenlås i avlopp med liten vattengenomströmning. Därigenom undviks obehagliga dofter från avloppet.
• Avger en behaglig doft.
• Håller sig flytande till -15oC.
• Stelningspunkt: -20oC.
• Efter upptining samma effekt som beskrivet.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad