Lube Grease Spray

Produktbeskrivning
Lube Grease Spray är ett universalfett, uppbyggt på mineraloljebaserat litiumfett. Produkten tål höga temperaturer och innehåller även ett rostskyddande medel. Eftersom fettet är "klistrande" och ej rinner vid applicering, så är det speciellt lämpligt att använda som smörjning där det är svårt att komma åt med konventionella smörjmedel, t.ex. länkarmar, kedjor, glidbanor m.m.

Bruksanvisning
Skaka burken väl och applicera fettet. Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över +50°C.

EGENSKAPER
• Färg grönaktig
• Temperaturområde -35° - +150°C
• Droppunkt +180°C
• Kokpunkt +300°C

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad