Xpert Multi Spray

Produktbeskrivning
Högkvalitativ universalprodukt. Fuktutdrivande, smörjer, löser rost, löser fastkärvade detaljer, rengör, skyddar och förhindrar korrosion. Bildar en transparent skyddande film. Hög kapilläreffekt. Löser fett, kalk, bläck och avlagringar. Skyddar aluminium, koppar, mässing, krom och rostfritt. Univeralspray för lås, vapen, bilar, maskiner, motorer mm.

Bruksanvisning
Spraya rikligt, upprepa om nödvändigt. Aerosoler får ej utsättas för temperaturer över +50°C. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. Spraya ej på öppen låga eller i närheten av antändningskällor.

EGENSKAPER
• Fuktutdrivande, smörjer, löser rost, löser fastkärvade detaljer, rengör, skyddar och förhindrar korrosion.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad