Wood Cleaner

Typ
Starkt alkaliskt rengöringsmedel för trä.

Användningsområde
Speciellt framställt för rengöring av trä t.ex. trädgårdsmöbler, terrasser, staket.

Bruksanvisning
Blandas i förhållande 1:5 – 1:10 med vatten, beroende på svårighetsgraden.
Ytan fuktas med vatten före rengöringen.
Påförs med pensel eller lågtrycksspruta. Efter ca 10 minuter, sköljs med rikligt av vatten.
OBS. På ljust hårt trä (t.ex. ek, bok o. dyl.) bör man först pröva på ett icke synligt ställe då produkten kan mörkfärga träet.
Träet ska vara fullkomligt torrt före eventuell ytbehandling.

EGENSKAPER
• Tar effektivt bort smuts, fett och sot.
• Gör träet ljust igen.
• Produkten är lågskummande och har en kraftig rengöringseffekt.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad