Protector

Typ
Korrosionsskyddande medel.

Användningsområde
Korrosionsskydd av:
• Lantbruksmaskiner
• Nybearbetade metalldelar o. dyl.
• Maskiner och utrustning som skall förvaras och transporteras

Bruksanvisning
Påförs genom doppning, med pensel eller spruta.
Vid inomhus förvaring görs en påföring.
Vid utomhus förvaring kan 2 påföringar vara nödvändiga.
Torkat PROTECTOR tas bort med FAKTOR.
Täckyta: 30-40 m2/liter.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad