Scantech Easy Grip

Produktbeskrivning
Dubbelhäftande gul transparent flexibel tape. EASY GRIP är en höghäftande tape som ger en stark sammanfogning som inte hårdnar. Tapen är mycket lätt att montera och ger en omedelbar vidhäftning. Används med fördel på trä, aluminium, textil, polyteten, polystyren, fiberglas mm. Används ej på mjukgjord PVC.

Bruksanvisning
Rengör ytorna som skall sammanfogas och applicera tapen. Sammanfogadetaljerna och pressa samman ytorna. Detaljerna kan tas i bruk omgående. Vid avlägsnande av tapen, drag tapen och sträck ut den längst med underlaget.

More Info:

Data
Brochure