Universal Grease

Typ
Mineraloljebaserat EP universal fett.

Användningsområde
Används på glid-, kul- och rullager, kardan, chassis och alla andra fettsmörjda delar på transport- och arbetsmaskiner. Används på vattenpumpar, propelleraxlar, kedjor o.dyl. Används med fördel till smörjning av lager som utsätts för höga temperaturer.

Bruksanvisning
Används i levererad konsistens.

EGENSKAPER
• Produkten har god fästförmåga och är kraftigt vattenavvisande.
• Används inom ett temperaturområde från -30°C till +140°C. Tål temperaturtoppar upp till +230°C under kortare tid.
• Ger ett bra skydd mot slitage.
• Tål tryck upp till 250-300 bar

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Brochure