Farma ISO 10

Typ
Raffinerad vitolja av medicinsk kvalitet i ISO-VG 10.

Användningsområde
Kan användas till framställning av kosmetika och medicinska produkter, både som processolja och som smörjmedel till maskiner. Produkten är också lämplig inom andra områden, där det krävs en olja av medicinsk kvalitet, t ex som smörjmedel i livsmedelsindustrin. Andra användningsområden är som blötgörare och processolja inom den kemtekniska industrin.

Specifikationer
FDA 21 CFR 172.878, 178.3570 og 178.3620(a), USDA H1 approved.
Fler godkännande kan rekvireras vid förfrågan.
Innehåller inga reaktiva komponenter eller kemiska tilsatser.

EGENSKAPER
• Transparant, luktfri medicinsk vit olja. Det är en ren högraffinerad paraffinsk mineralolja, som uppfyller de medicinska renhetskraven.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad