Naturel

Typ
Flytande vegetabilisk tvål.

Användningsområde
Används till grundbehandling av obehandlade trägolv och trämöbler, rengöring och underhåll av tvål- och oljabehandlade trägolv, linoleum, porösa stengolv, porösa kakel, skiffer
m.m.
Också lämpligt som universalrengöringsmedel.

Bruksanvisning
Grundbehandling av obehandlade trägolv och trämöbler m.m.:
Dosering: 1:5 - 1:10 med varmt vatten.
Frekvens: 2 - 4 gånger inom loppet av 2 dagar.
Undvik att belasta träet innan sista tvålbehandling är genomförd och träet är torrt.

Rengöring och underhåll av tvål- och oljebehandlade trägolv och trämöbler m.m.:
Dosering: 1:40 med varmt vatten.
Frekvens: Efter behov.
Undvik att belasta träet innan det är torrt. Oljat trä tvättas med så lite vatten som möjligt och det bör därför inte efterlämnas vatten på golvet.

Porösa stengolv, porösa kakel, skiffer m.m.:
Dosering: 1:40 med varmt vatten.
Frekvens: Efter behov.

Universalrengöringsmedel:
Dosering: Efter behov, ungefär 1:40 – 1:100.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning