Svensk


Scantech 610

Kontakta MRON för att köpa produkten.

Produktbeskrivning
SCANTECH 610 är en extremt höglåsande och kapillärverkande låsvätska för snabb och säker låsning och fastsättning av bultförband, lager och bussningar. Detaljer som monteras med SCANTECH 610 kan uppnå en hållfasthet som är högre än en perfekt utförd presspassning. Den totala kontakten mellan ytorna förhindrar nötningskorrosion och ger en jämn fördelning av belastningen. Härdar även på oljiga ytor.

Bruksanvisning
Ingen förbehandling erfordras för montering av metalldetaljer. Applicera SCANTECH 610 och montera som vanligt. Vid montering av inaktiva metaller samt plast, polyester och nylon måste ytorna rengöras noga, samt ev. behandlas med primer.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning