Svensk


Amigo

Typ
Rengöringsmedel och luktborttagare.

Användningsområde
Används på alla ytor som tål vatten. Containrar, soprum, toaletter, toalettstolar, duschkabiner, kylskåp, kattlådor, simbassänger, fasader, trä, murar, hustak m.m. Tar bort statisk elektricitet från mattor, golv, bilsäten m.m.

Bruksanvisning

Påförs med högtrycksspruta, lågtrycksspruta, pensel, borste el. dyl. Bör inte eft erspolas med vatt en. För att  ta bort stati sk elektricitet stänks eller sprayas den utspädda lösningen på ytan.

 

Dosering
Vid manuell tvätt : 1,0 dl ti ll 8 liter vatt en.
Med handspruta: 10-20% i vatt en, eller i koncentrat.
Kan eft erspolas med vatt en.

EGENSKAPER
• Snabbverkande, skummande och svag doft.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad