Svensk


Concrete Rep Plus

Produkten har utgått - kontakta din återförsäljare.

Typ
1-komponent cementbaserat akrylförstärkt reparationsmurbruk.

Användningsområde
Inom- och utomhus reparation av betong, tegel, puts och cementmurbruk.
Används både på lodräta och vågräta ytor t.ex. golv, murar, trappor, fasader, socklar, skorstenar osv.

Bruksanvisning
Förbehandling: Alla ytor, där reparationer skall utföras skall vara friska, rena, fria från cementslam, lösa partiklar och orenheter av alla de slag. Ytorna skall vara förvattnade men ändå sugande. Därefter bör man stryka på en tunn lösning (konsistens som ymer) av CONCRETE REP+ före påföring av själva CONCRETE REP+.

Dosering: 4 liter vatten till 25 kg CONCRETE REP+.

Blanding : Häll den angivna mängden vatten i en särskild behållare.

Tillsätt CONCRETE REP+ långsamt under konstant omrörning. Max. 500 omrörningar./min. Justera till passande konsistens (som fuktig jord) med vatten. Till 25 kg CONCRETE REP+ används ca. 4 liter vatten.

Påföring: Påföring och förarbetning utförs med vanliga murarverk tyg.

Efterbehandling: Omedelbart efter påföring av CONCRETE REP+ skall alla ytor skyddas mot uttorkning. Det bästa är att täcka ytan med plastfolie.

Rengöring: Verktyg och maskiner rengörs med vatten omedelbart efter användning. Stelnat CONCRETE REP+ kan endast tas bort mekaniskt.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Brochure