Svensk


Seal

Typ
Lack- och dammbindare för betong.

Användningsområde
Används till lossningsramper, garage, på- och avkörningsramper, lager- och industrigolv, gångar, stall, ladugårdar o. dyl.

Bruksanvisning
Klar att användas.
Förarbete Ytan skall vara helt torr och ren före påförandet, och betongen bör vara färdighärdad.
Påföring Med målarrulle eller mjuk pensel i 2-3 lager med 4 timmars mellanrum. Använd utrustning rengörs med White Spirit.
Täckyta 10-12 m2 pr. liter pr. lager.
Det behandlade området kan öppnas för fotgängare efter 4 timmar och för biltrafik efter 12 timmar.
Full styrka uppnås efter 4 dygn.
Får inte användas vid temperaturer under +7°C och inte över +38°C.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad