Svensk


Seal Extra

Typ
Opigmenterad, acrylbaserad betongförseglare.

Användningsområde
Används till ytbehandling/impregnering på både ny och gammal betong.
Används i stall, på lastramper, garage, lossningsramper, gångar, lager- och industrigolv, o.dyl. Rekommenderas på golv och ytor, som utsätts för extrema kemiska och mekaniska belastningar.

Bruksanvisning
All hantering skall föregå med god ventilation och skyddsmask.
Stall skall tömmas på djur före påförandet.
Förbehandling: Ytan skall vara helt torr och ren före påförandet. Betongen skall vara färdighärdad.
Påföring: Med målarrulle eller mjuk pensel/borste i 1-3 lager beroende på betongens sugförmåga. Normalt påförs 2 lager, men påför aldrig mer än betongen kan suga. Skall torka 2-4 timmar mellan varje påföring beroende på golvtemperaturen.
På foderbord och omkring foderautomater rekommenderas minimum två lager, som påförs med 2 timmars mellanrum.
Det behandlade området kan öppnas för fotgängare efter 6 timmar och maskiner/djur efter minimum 24 timmar.
Hög luftfuktighet och golvtemperaturer under 15°C förlänger torktiderna.
Använd utrustning rengörs med thinner eller xylen.

Täckyta: 9-12 m2 pr. liter beroende på ytans sugförmåga.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad