Svensk


Epoxy Primer

Typ
Lösningsmedelfri 2-komponent klar epoxy-primer.

Användningsområde
Används som beläggning på betonggolv samt reparation av sprickor, hål o. dyl. i betonggolv, murverk, puts m.m. Rekommenderas i landbruk till spjälgolv, stior, omkring foderbord, under drickventiler, silos, mjölkrum, gångarealer mm.

Bruksanvisning
Blandingsförhållande 65 viktenheter Komp. A och 35 viktenheter Komp. B. Torrhalt: 100 %. Öppningstid/potlife: Ca 35 minuter vid 15oC. Min. golvtemp.: +10oC. Härdtid efter sista behandling: minst 24 timmar innan ibruktagning. Härdar golvet vid under +15° C är härdtiden minst 48 timmar. Full styrka uppnås efter 5-7 dygn.
Förbehandling Nya betonggolv ska vara helt torra och fria från smuts, olja o. dyl. Betongen bör alltid testas för fuktrester med hjälp av plastfolie. Ytan högtryckspolas och påförs ALKA CIP förtunnat 1:5 med vatten. Efter 15-30 minuter högtryckspolas ytan och sköljs grundligt. Gör ev. om behandlingen. När ytan är torr tas ev. slamlager och löst sittande betong bort med karborundumslipning, fräsning, syratvätt, sandblästring o.dyl. Därefter dammsugs noggrant.
Självutjämnande beläggning Blanda först EPOXY PRIMER Komponent A och B. Tillsätt därefter ca. 1,7 viktenheter FLOW FILLER till 1 viktenhet EPOXY PRIMER. Åtgång: ca. 1 kg pr. m2.
Reparationsmassa Tillsätt ca. 5-6 viktenheter REP FILLER till 1 viktenhet EPOXY PRIMER. Detta ger ca. 3 liter reparationsmassa motsvarande 3 mm/m2. Det ska grundas med EPOXY PRIMER innan påföring av reparationsmassan. Reparationsmassan påförs därefter den våta (ohärdade) grundningen. Efter ca. 2 timmar påförs reparationsmassan ett lager EPOXY PRIMER.
Glidsäker yta Droppa GRIP i den våta, pålagda EPOXY PRIMER med FLOW FILLER. Åtgång ca. 2-3 kg GRIP/m2.

More Info:

Data
SDS komp. 1
SDS komp. 2