Svensk


Farm Cleaner

Typ
Starkt alkaliskt blötläggnings- och rengöringsmedel till stallar.

Användningsområde
Används till alla former av stallrengöring samt alla områden där det ställs stora krav på stallhygien och där vatten/tidsbesparing är en viktig faktor.
Används i ko- och svinstall, kennlar, hönshus och i stor utsträckning på minkfarmar.

Bruksanvisning
Stall
Mycket nedsmutsat: 1:50 (2 %).
Normalt nedsmutsat: 1:100 - 1:200 (1 - 0,5 %).
Lätt nedsmutsat: 1:300 (0,3 %).

Mink
1:50 (2 %).
Verkningstid: Beroende på nedsmutsningsgrad, men minst 10 minuter eller mer.

EGENSKAPER
• Är kraftigt fettupplösande och är därför mycket lämpligt till blötläggning före desinfektion med BAKTOL eller PAA 5.
• Innehåller speciella buffrar som gör att produkten bevarar sin befuktnings- och rengöringsförmåga även vid låga koncentrationer.
• Är luktfri och skadar inte järn när den används enligt instruktion.
• Se separat bruksanvisning.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning