Svensk


Udder Des 1:4 Jod

Produkten har utgått - kontakta din återförsäljare.

Typ
Koncentrerat desinficerande PVP-jodbaserat spendoppningsmedel/spenspray.

Användningsområde
Desinfektion av juver.

Bruksanvisning
Späd ut den koncentrerade produkten genom dekantering eller pumpning
Koncentratet ska spädas 1:4. (1 del Nova Dip till 4 delar vatten).
Kan användas 1 – 3 gånger per dag.
Per behandling:
Kor och bufflar: 4 ml/djur*
Får: 2 ml/djur
Getter: 3 ml/djur

Godkännande
Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning.
Godkännandenummer: EU-0019757-0001 1-1

EGENSKAPER
Udder Des 1:4 JOD baseras på PVP-jod och glycerin, som verkar mjukgörande på spenhuden och ger ett högt skydd mellan mjölkningarna.
Produkten verkar antibakteriellt och svampdödande (jässvamp).

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad