Svensk


HiDry Comfort

Typ
Hygienpulver

Användningsområde
Används till alla stall- och besättningstyper, inklusive boskap, grisar, hästar och fjäderfä.

Bruksanvisning
Färdig att användas. Doseras 2-4 gånger per vecka med 50 g per m².

EGENSKAPER
• Hög uppsugningsförmåga som håller ytorna torra. En torr stallmiljö är viktig för bl.a. klöv och juver hygien, medverkar till att hålla nere bakteriehalterna och utkläcknings ställen för flugor och andra insekter.
• Reducerar lukten av ammoniak.
• Neutralt PH värde – ej aggressivt mot inventarier och utrusning.
• Fuktabsorberande upp till 180% av sin vikt.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad