Svensk


Epoxy Paint

Typ
Två-komponent vattenbaserad epoxygolvfärg.

Användningsområde

Primärt tänkt att använda för målning av betonggolv men kan också användas på trägolv och fiberplattor. Lämpligt för golv som är utsatta för lättare trafik samt till golv i hus.

Bruksanvisning

Förbehandling: Nylagda betonggolv ska härda i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja o. dyl. På nylagd betong ska lagret av betongslam tas bort genom slipning, sandblästring eller syratvätt. På mindre ytor kan stålborste användas.
Efter slipning/sandblästring ska betongen dammsugas.
Syratvätt: a. Blanda 1 del Dex med 4 delar vatten. b. Fukta golvet med vatten. c. Fördela syrablandningen med gummiskrapa eller borste. d. Skölj grundligt med rikligt av vatten och låt golvet torka.
Övermålas gammal färg ska ytan slipas matt och all lös färg tas bort.
Blandning: 3 viktenheter komp. A blandas med 7 viktenheter komp. B. Kan förtunnas med ca 10-20% vatten som grundning på sugande underlag.
Påförning: Påförs med pensel eller rulle. Sörj för god ventilation så att vattnet förångas innan färgen börjar att härda. Bör påföras i två lager med minst 10 och högst 24 timmars mellanrum. Kan tas i bruk efter ca 24 timmar och uppnår full slitstyrka efter 5-7 dagar.
Åtgång: Ca. 8 m2/kg. Använd utrustning rengörs med vatten. OBS! Lägsta golvtemperatur vid påföring/härdning + 10°C. Påförs eller härdar färgen vid en luftfuktighet på över 85% kan den bli flammig och matt. Använd inte färg som har varit blandad i mer än 2 timmar.

EGENSKAPER
• Den torra färgen släpper igenom vattenånga, dvs underlaget kan “andas”.
• Därför också särdeles lämplig för målning på markgolv.

More Info:

Data
Arbejdspladsbrugsvejl.
SDS komp. 1
SDS komp. 2