Svensk


MC Acid

Produkten har utgått - kontakta din återförsäljare.

Typ
Starkt surt sköljmedel.

Användningsområde
Sur sköljning av mjölkanläggningar och kyltankar. Används till de flesta typer av anläggningar, dock inte till AMS-anläggningar.

Bruksanvisning
• Skölj anläggningen/tanken med ljummet vatten tills alla mjölkrester är borta
• Tvätta anläggningen/tanken med varmt vatten tillsätt MC ALKA CIP eller MC ALKA CL. Tvättid 5-10 minuter. Sluttemperatur min. 41°C
• Töm anläggningen/tanken på tvättlösningen
• Skölj anläggningen/tanken med kallt dricksvatten
• Skölj anläggningen/tanken med kallt vatten tillsätt 1,0 dl MC ACID pr 10 liter vatten. Sköljtid: ca. 5 minuter
• Töm anläggningen/tanken på tvättlösningen
• Skölj anläggningen/tanken med rent dricksvatten omedelbart före nästa mjölkning.

Får inte blandas med klorhaltiga produkter. Efter avslutad rengöring skall alla ytor som kommer i förbindelse med livsmedel eftersköljas med rent dricksvatten. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel, foderämnen, läkemedel och klorhaltiga produkter. Får endast förvaras i originalemballage. Lägsta förvaringstemperatur: -5°C.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad