Svensk


MC Acid plus

Produkten har utgått - kontakta din återförsäljare.

Typ
Surt rengöringsmedel baserat på salpetersyra/fosforsyra.

Användningsområde
Tvätt/rengöring av mjölkningsutrustning och kyltankar. Används för alla installationer, inklusive AMS. Kan även användas som ett surt rengöringsmedel.

Bruksanvisning
• Skölj anläggningen/tanken med ljummet vatten tills alla mjölkrester är borta
• Tvätta anläggningen/tanken med varmt vatten tillsatt med MC ALKA CIP eller MC ALKA CL. Tvätttid 5-10 minuter. Sluttemperatur min. 41°C
• Tömanläggningen/tanken före tvättlösningen
• Skölj anläggningen/tanken med kalt driksvatten
• Tvätta anläggningen/tanken med kallt vatten tillsatt med 0,5 dl MC ACID PLUS per 10 liter vatten. Tvätttid 5-10minuter
• Töm anläggningen/tanken före tvättlösningen
• Skölj anläggningen/tanken med rent driksvatten omedelbart innan nästa mjölkning.

Får inte blandas med klorhaltiga produkter. Efter sosta rengöringen skall alla ytor, som kommit i kontakt med livsmedel, eftersköljas med rent driksvatten. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel, foder, läkemedel
eller klorhaltiga produkter. Får endast förvaras i original-emballaget.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad