Svensk


MC Alka CL

Produkten har utgått - kontakta din återförsäljare.

Typ
Starkt alkaliskt klorhaltigt diskmedel som används vid rördisk och tankdisk

Användningsområde
Rengöring av mjölkanläggningar och kyltankar.

Bruksanvisning
• Skölj anläggningen/tanken med ljummet vatten tills alla mjölkrester är borta
• Tvätta anläggningen/tanken med varmt vatten tillsatt 0,5 dl MC ALKA CL pr. 10 liter vatten. Tvättid 5-10 minuter. Sluttemperatur min. 41°C
• Töm anläggningen/tanken på tvättlösningen
• Skölj anläggningen/tanken med kallt dricksvatten
• Skölj anläggningen/tanken med kallt vatten tillsatt MC ACID eller MC ACID PLUS. Sköljtid: ca. 5 minuter
• Töm anläggningen/tanken på sköljmedelslösningen
• Skölj anläggningen/tanken med rent dricksvatten omedelbart före nästa mjölkning.

Får inte blandas med sura eller syrahaltiga produkter. Efter rengöring-en skall alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel, eftersköljas med rent dricksvatten. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel, foderämnen,läkemedel och sura/syrahaltiga produkter. Får endast förvaras i originalemballage.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad