Svensk


Udder Des 1:4

Typ

Koncentrerat desinficerande chlorhexidinbaserat spendoppningsmedel/spenspray. Godkänd av Fødevarestyrelsen ( Livsmedelsverket ) i Danmark.

Användningsområde

Desinfektion av juver.

Godkännande

Spendoppningsmedel/spenspray är godkänt av Fødevarestyrelsen i
Danmark under journalnummer FA 4840-76/02.
Får endast användas direkt efter mjölkning.
Får inte förvaras tillsammans med livsmedel och får endast förvaras i original emballage.

Bruksanvisning

Späs alltid ut med rent vatten före användning. 1 del UDDER DES 1:4 tillsätts 4 delear vatten. 4 ml / mjölkning. Detta blandingsförhållande får inte frångås.
Kan sprayas eller droppas på. Används omedelbart efter mjölkning, dvs. inom de första 20 sekunderna efter mjölkning då spenöppningen fortfarande är öppen och tillgänglig för bakterier.
Produkten har bakteriedödande och fungicid effekt. (Jästsvampar).
Avfallshantering: Töm ej i avloppet, Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Spill och rester skall hanteras i enlighet med lokala myndigheter. Förpackningen får inte återanvändas.
Säkerhet: Vänligen läs etikett och säkerhetsdatablad för information om säkerhet, hantering och transport av produkten.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


More Info:

Data
Säkerhetsdatablad