Svensk


Damm kan vara en bidragande orsak till dålig hälsa och miljö. För det första kan dammet orsaka obehag och andningsrelaterade problem, men dammet visar sig också vara en aktiv källa för kontaminering som smuts, bakterier och virus som binds till dammpartiklar. Dammbindande produkter är effektivt  för att hålla ner dammaktivitet i luften.