Svensk


Truck Cleaner

Typ
Flytande tvätt- och avfettningsmedel.

Användningsområde
Används för grovrengöring och avfettning av lastbilar, bussar, trailers, traktorer, anläggningsmaskiner, maskindelar, containrar, verkstadsgolv, presenningar o. dyl.
Används också till motortvätt.

Dosering
Används i högtryckstvätt, lågtrycksspruta eller skurhink, i förhållande 1:1 - 1:50 med vatten, beroende på typ av tvätt och graden av nersmutsning.
Motortvätt 1:3
Grundrengöring 1:10
Alm. rengöring 1:20
Lätt rengöring 1:50
Efterskölj grundigt med vatten.

EGENSKAPER
• Löser effektivt upp fett, olja, tjära, gräsfläckar och fastbränt smuts från alla ytor.
• Snabbseparerande enligt IVL-test 2.


More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning