Svensk


Baktol

Typ
Flytande rengörings- och desinfektionsmedel för alla ytor som tål vatten.

Användningsområde
Kan användas på alla ställen där man önskar en bakteriefri miljö.
Används för rengöring och desinfektion inom livsmedelsindustrin.
Mycket lämpligt för rengöring i storkök, slakterier, bagerier, fiskindustrier, stallar, kylrum, simhallar m.m.Användas också för rengöring av skyddsutrustning.

Bruksanvisning
Rengöring: För desinfektion: ta först bort all synlig smuts. BAKTOL kan även användas för rengöring. Dosering: 1-5 %. Skölj därefter av med rent vatten.
Desinfektion: Kan användes både manuellt och maskinellt. Dosering 1-4%. Skölj därefter av med rent vatten.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

EGENSKAPER
• Produkten har goda rengöringsegenskaper och dödar effektivt de flesta bakterier.
• Testat enligt European Suspension Test, EN 1276, 1997.
• Produkten är skummande.

Bruksanvisning 1

Bruksanvisning 2

Bruksanvisning 3

Bruksanvisning 4

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning