Svensk


Dex

Typ
Ett flytande surt rengöringsmedel, som innehåller 20 % saltsyra med korrosionsinhibitor.

Användningsområde
Används till rengöring av järn, stål, koppar och mässing.
Kan också användas till rengöring och syratvätt av betonggolv, brandmurar, fasader, våtrum, toaletter m.m.
Lämpar sig för bruk i kyl/kondensator anläggningar när dessa är i bruk.
Till rostfritt stål och aluminium:

- bör inte användas i koncentrat
- i utspätt skick bör det först prövas på ett icke synligt ställe.

Bruksanvisning
Används utspätt eller i koncentrat i förhållande 1:1 - 1:10 med vatten vid rengöring av betong.

OBS! Iakttag stor försiktighet vid användning och läs Säkerhetsdatabladet noga.

EGENSKAPER
• Är på grund av sitt låga pH-värde effektivt till rengöring av kakel och betong i sanitära rum.

 

Dex - Under Luppen

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning
Brochure