Svensk


Xpert Allround Cleaner

Produktbeskrivning
Avfett nings- och rengöringsspray

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avfett nings- och rengöringsspray för snabb och säker rengöring av elektroniska apparater, instrument, motorer mm. Produkten är snabbdunstande och fuktutdrivande samt lämnar inga substanser kvar.
Xpert Allround Cleaner angriper ej konstrukti onsmaterial, färger, tyger etc. 

Bruksanvisning

Skaka burken väl och applicera produkten.
Se ti ll att elektroniska apparater är
spänningslösa.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad