Svensk


Power Des RTU

Typ
Flytande starkt alkaliskt skummande och klorhaltigt rengörings- och desinfektionsmedel.

Användningsområde
Används i livsmedelsindustrin, fiskeindustrin, storkök m.m.
Används för daglig och grundlig rengöring/desinfektion av golv, väggar, maskiner, utrustning, inventarier m.m.

Bruksanvisning
Klar til användning.
Verkningstid: 5-30 minuter.
Avsköljning bör ske innan skummet har torkat in.
Dosering, temperatur och verkningstid beror på vattnets hårdhet, typ av smuts och hur smutsigt det är.
Får inte blandas med syrehaltiga produkter.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

EGENSKAPER
• Häftar bra på lodräta ytor.
• Dödar bakterier, virus och svamp.
• Tar effektivt bort beläggning från fisk, skaldjur, fett, proteiner och vanlig smuts. 

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Brochure