Svensk


PAA Extra

Produkten har utgått - kontakta din återförsäljare.

TYPE:
Flytande surt desinfektionsmedel på perättiksyrabasis. Perättiksyra (50 g / kg)

 

BRUKSOMRÅDE:
Används för att desinficera ytor och utrustning inom livsmedels-, läkemedels-, jordbruks- och transportsektorn. Endast för professionell användning / användning. Läs den bifogade bruksanvisningen först.

 

EGENSKAPER:
PAA EXTRA är ett brett spektrum och snabbverkande desinfektionsmedel som innehåller 5% perättiksyra. Fungerar vid låga temperaturer och kan därför användas i kallt vatten. Perättiksyra bryts ned i vatten, syre ättiksyra och bioakkumuleras inte. Produkten fungerar bakteriedödande och fungicid.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad