Svensk


Buster

Typ
Flytande tvätt- och avfettningsmedel.

Användningsområde
Används till grovrengöring och avfettning av lastbilar, bussar, trailers, traktorer, anläggningsmaskiner, maskindelar, containrar, verkstadsgolv, presenningar, motortvätt o. dyl.
Kan också användas på kakel, emalj och rostfritt stål innom storkök o. dyl.

Bruksanvisning
Används i högtrycksspruta, lågtrycksspruta eller spann, i förhållande 1:1 - 1:50 med vatten, beroende på typ av tvätt och nedsmutsningsgrad.
Motortvätt 1:3
Grundrengöring 1:10
Allmän rengöring 1:20
Lätt rengöring 1:50
Efterskölj med rikligt av vatten.

EGENSKAPER
• Löser effektivt upp fett, olja, tjära, grässaft, fastbränt smuts från alla ytor.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning