Svensk


Powder P

Typ
Lågskummande avfettingsmedel.

Användningsområde
Används till rengöring av delar o.dyl.
Passar bra till rengöring av lackeringar, förnicklingar etc.
Används också till avfettning av bildelar och tvättning av arbetskläder, moppar o. dyl.

Dosering
1 kg pulver till 100 l vatten. Arbetstemperatur: +50oC till +80oC.
De rengjorda delarna kan lufttorkas.

EGENSKAPER
• Produkten har mycket goda rengörings- och avfettningssegenskaper.
• Innehåller en skyddande tillsats som förhindrar rostangrepp på järn och andra metaller.
• Löser effektivt upp olja och smuts på arbetskläder.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad