Svensk


Alu Clean RTU

Typ
Surt rengöringsmedel för aluminium.

Användningsområde
Används till rengöring och uppfräschning av fälgar. Kan använ-das till alla ytar av aluminium, tex. portar, fasader, halkfria golv, trappor och durkplåtar på lastbilar.

Dosering:
Klar att användas.

Egenskaber:
- Tar bort smuts och beläggningar snabbt och effektivt.
- Tar bort bromsdamm.
- Ger ny glans till fläckig och saltskadad aluminium.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning
Brochure