Svensk


SCANTECH GREENLINE M-50

Kontakta MRON för att köpa produkten.

Produktbeskrivning
SCANTECH GREENLINE M-50 är en lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin, teflonband och konventionella packningar.
SCANTECH GREENLINE M-50 är tixotrop (rinner ej) och kan således appliceras på vertikala ytor.
SCANTECH GREENLINE M-50 används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar.
SCANTECH GREENLINE M-50 är efter härdning demonterbar. SCANTECH GREENLINE M-50 är beständigt mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningsmedel.

Bruksanvisning
Rengör ytorna, som skall tätas, från smuts och fett. Applicera SCANTECH GREENLINE M-50, montera samman kopplingen eller fixera detaljerna. Efter ca 5 minuter har SCANTECH GREENLINE M-50 härdat och utrustningen kan tagas i bruk. Vid användning på passiva material, (metaller med låg kopparhalt) kan härdningen ta längre tid eller helt utebli. Se bifogad tabell. Använd därför SCANTECHs aktivator för anaeroba lim i kombination med passiva material. 

More Info:

Säkerhetsdatablad