Svensk


Scantech SGS 676

Kontakta MRON för att köpa produkten.

Produktbeskrivning
Lösningsmedelfri tixotrop (rinner ej) gängtätning för säker tätning av metallgängförband mot gas, vatten, gasol, kemikalier mm. SCANTECH SGS 676 förblir elastisk och tål höga påfrestningar, såväl vibrationer som temperaturväxlingar. Produkten är lätt att demontera och används med fördel för tätning av förband i gasarmaturer-, apparater och i samband med gasinstallationer.

Bruksanvisning
Rengör detaljerna. För rengöring kan SCANTECH ALLROUND CLEANER användas. Applicera SCANTECH SGS 676 och montera samman detaljerna. Vid användning på passiva material, (metaller med låg kopparhalt) kan härdningen ta längre tid eller helt utebli. Se tabell. Använd därför Scantechs aktivator för anaeroba lim i kombination med passiva material.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning