Svensk


Scantech 2000 T

Kontakta MRON för att köpa produkten.

Produktbeskrivning
SCANTECH 2000 T är en lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin, teflonband och konventionella packningar. SCANTECH 2000 T är tixotrop (rinner ej) och kan således appliceras på vertikala ytor. SCANTECH 2000 T används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar. SCANTECH 2000 T är efter härdning demonterbar. SCANTECH 2000 T är beständigt mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningsmedel.

Bruksanvisning
Rengör ytorna, som skall tätas, från smuts och fett. Applicera SCANTECH 2000 T, montera samman kopplingen eller fixera detaljerna. Efter c:a 5 minuter har SCANTECH 2000 T härdat och utrustningen kan tagas i bruk. Vid användning på passiva material, (metaller med låg kopparhalt) kan härdningen ta längre tid eller helt utebli. Se bifogad tabell. Använd därför SCANTECHs aktivator för anaeroba lim i kombination med passiva material.

More Info:

Data
Säkerhetsdatablad
Bruksvägledning