Svensk


För enklare igensättningar i avlopp behövs mindre kraftfulla produkter. Avlopp med lågt flöde kan också föhindras från att avge dålig lukt...